Koha home

Welcome to e-Catalog of Kaiser Library


Please type the title of the book, name of the author, or the subject keywords in the search box to find the publication of your interest. Go to advanced search to limit your query. For further information and assistance please contact the library staff.


केसर पुस्तकालयमा रहेका पुस्तक लगायत विभिन्न विषयहरु संग सम्बन्धित पुस्तकहरुको विधुतिय सूचि हो।यहाँलाई आवश्यक सामग्री खोज्न प्रकाशनको शीर्षक वा लेखकको नाम वा किवर्ड सर्च बाकसमा टाइप गर्नुहोस्। कृपया सर्च बक्समा पुस्तकको शीर्षक, लेखकको नाम अथवा विषय टाइप गरि आफ्नो रूचिको पुस्तक खोज्नुहोस्। थप सहयोग तथा जानकारी आवश्यक परेमा पुस्तकालयका कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्।

Log in to your account:

Contact Us


Kaiser Library

Kaiser Mahal, Kathmandu